Actie Voorwaarden

 • Elke deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 • Wanneer een deelnemer minderjarig is, dient hij/zij toestemming van zijn of haar ouders te hebben.
 • Deelnemers die misbruik maken van de winactie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • De winnaar van de actie wordt gekozen doormiddel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaars van alle acties krijgen persoonlijk bericht via het kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 • Néyu is bevoegd deelnemers uit te besluiten bij vermoeden van fraude of onrechtmatige deelname.
 • Over de uitslag van de winacties kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Kortingen worden niet achteraf verrekend.
 • Alle medewerkers van Néyu zijn uitgesloten van deelname.
 • Moment van bekendmaking van de winnaars staat vermeld in de actie beschrijving.
 • Bij deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Deelname aan de actie kan enkel plaatsvinden gedurende de looptijd van de actie.
 • Indien kansspelbelasting betaald moet worden zal Néyu hier zorg voor dragen.
 • Indien de deelnemer prijswinnaar wordt, geeft hij of zij Néyu toestemming om naam van de deelnemer te gebruiken voor uitingen met betrekking tot de actie.
 • Néyu zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die direct en/of indirect, door een deelnemer is geleden door de actie.
 • De actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of Instagram. Zij zijn dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de deelnemer. De door de deelnemer verstrekte gegevens m.b.t. de actie, worden verstrekt aan Néyu en niet aan Facebook en Instagram.
 • Néyu en/of de door haar ingeschakelde partners zijn niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: enig gebruik van de uitgekeerde prijzen, onjuist opgegeven persoonsgegevens, of het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie.
 • Néyu kan zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden wijzigen gedurende de looptijd, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Néyu behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet aan deze actievoorwaarden voldoet.
 • Het Nederlands recht is van toepassing op deze actievoorwaarden.